Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Activate My Heart
Sáng tác:
Ca sĩ: Natalia Kills
Lời nhạc Natalia Kills: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I've been played around
Love has let me down
Tore my feelings out
 
(Robot, robot lover)
 
I refuse to hurt
I refuse to cry
Not another time
 
(Robot, robot lover)
 
I know I need to be rewired
I want to love again
Don't think my heart is just a hard drive
I'm just malfunctioning
 
Show me how to love,
Show me where to start,
Activate my heart
 
Show me how to love,
Show me where to start,
Activate my heart
 
Show me how to love,
Show me where to start
Show me how to love,
Show me where to start
Show me how to love,
Show me where to start
Activate my heart
'Cause it don't work anymore
 
 
Show me how to love
Show me where to touch
Teach me how to smile
 
(Robot, robot lover)
 
I can learn to kiss
I feel happiness
I can be the one
 
(Robot, robot lover)
 
I came equiped with all the same parts
I'm not just megabytes
So hold me close while I push restart
So I can love you right
 
Show me how to love,
Show me where to start,
Activate my heart
 
Show me how to love,
Show me where to start,
Activate my heart
 
Show me how to love,
Show me where to start
Show me how to love,
Show me where to start
Show me how to love,
Show me where to start
Activate my heart
'Cause it don't work anymore
 
Show me how to love
Show me how to love
Show me how to (Memory)
Show me love, (damaged) love
 
S-s-s-show me how to love
Show me how to love
Show me how to love
Show me how to love
 
(Show me how to) love
Show me how to love
Malfunction
Show me how to love
How to love
Show me how to love
 
(Show me how to) love
Arti-artificial heart
Show me how to
Activate my heart
 
(Show me how to love, activate my heart)
 
Show me how to love,
Show me where to start,
Activate my heart
 
Show me how to love,
Show me where to start,
Activate my heart
 
Show me how to love,
Show me where to start
Show me how to love,
Show me where to start
 
Show me how to love,
Show me where to start
Activate my heart
'Cause it don't work anymore
 


Trình bày: Natalia Kills

by Lãng