Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Action This Day
Sáng tác:
Ca sĩ: Queen
Lời nhạc Queen: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Action
 
This street honey is a mean street
Living in this street honey needs a mean streak
We've got criminals living in this street
But there's a heart beat pulse
That keeps on pumping
Like a juke box playing the same dead record
Or a radio in the corner keeps blaring
I got a feeling this world is using me
 
This town honey is a dead town
Living in this town honey is a let down
Coming to this town honey is a show down
But there's a heart beat pulse
That keeps on pumping some sunshine ray
Through a crack in the shutter
Or a sight of a light at the end of a tunnel
Still there's a feeling this world is using me
 
Action this day action this night
Oh we've gotta learn to love to live
You can't say it ain't right
Action this day action this night
Oh you've got the power you've got the power
You've got the power to love to live
You can't say it ain't right
 
Your mind honey is a bleak place
Living in your minds living in a blank space
Your mind is coming from a rat race
But there's a heart beat pulse
That keeps on pumping
Like a jukebox playing the same dead record
Or a radio in the corner keeps blaring
I got a feeling that just won't quit
This world is using me
 
Action this day action this night
Oh we've gotta learn to love to live
We can't say it ain't right
Action this day action this night
Oh you've got the power you've got the power
You've got the power to love to live
You can't say it ain't right
 
Action action this day
Action this day
Action action this day
Action this day
Living in the street
Action


Trình bày: Queen