A book is a garden, an orchard, a storehouse, a party, a company by the way, a counsellor, a multitude of counsellors.

Henry Ward Beecher

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Act One
Sáng tác:
Lời nhạc David Lee Roth: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Act One: Salom plays her drum
Dum, dum, dum, dum
Dum, dum, dum, dum
Dum, dum, dum, dum
Dum, dum, dum, dum
 
Dum, dum, dum, dum
Dum, dum, dum, dum
Dum, dum, dum, dum
Dum, dum, dum, dum
 
Oh, yay