Người không đủ can đảm để mạo hiểm thì sẽ không gặt hái được gì trong cuộc sống.

Muhammad Ali

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Act Naturally (mono)
Sáng tác:
Ca sĩ: The Beatles
Lời nhạc The Beatles: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
They're gonna put me in the movies
They're gonna make a big star out of me
We'll make a film about a man that's sad and lonely
And all I gotta do is act naturally
 
Well, I'll bet you I'm gonna be a big star
Might win an Oscar you can never tell
The movies gonna make me a big star
'Cause I can play the part so well
 
Well I hope you come and see me in the movies
Then I know that you will plainly see
The biggest fool that ever hit the big time
And all I gotta do is act naturally
 
We'll make the scene about a man that's sad and lonely
And beggin' down upon his bended knee
I'll play the part but I won't need rehearsal
All I gotta do is act naturally
 
Well, I'll bet you I'm gonna be a big star
Might win an Oscar you can never tell
The movies gonna make me a big star
'Cause I can play the part so well
 
Well I hope you come and see me in the movies
Then I know that you will plainly see
The biggest fool that ever hit the big time
And all I gotta do is act naturally


Trình bày: The Beatles

by Ngọc Anh Nguyễn