Làm việc cật lực mà không có tài thì đáng xấu hổ, nhưng có tài mà không làm việc cật lực thì thật là bi kịch.

Robert Half

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Act Like You Love Me
Sáng tác: Shawn Mendes
Ca sĩ: Shawn Mendes
Lời nhạc Shawn Mendes: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
o you leave tomorrow
Just sleep the night
I promise I will, make things right
I'll make you breakfast, the way you like
Before you leave tomorrow
Just let me try
 
Before you leave tomorrow
Before you say goodbye
Before you leave tomorrow
Before you leave tomorrow
 
Stay here and lay here
Right in my arms
It's only a moment, before you're gone
And I, am keeping you warm
And act like you love me, so I can go on
And act like you love me, so I can go on
 
Just one more night
Laying in bed
Whether it's wrong or right
Just gotta make sense of it
And you'll be gone in the morning
And you'll be over this
Just one more night, so I can forget
 
Stay here and lay here
Right in my arms
It's only a moment, before you're gone
And I, am keeping you warm
And act like you love me, so I can go on
And act like you love me, so I can go on
 
Stay here and lay here
Right in my arms
It's only a moment, before you're gone
And I, am keeping you warm
And act like you love me, so I can go on
And act like you love me, so I can go on
Just act like you love me, so I can go on