Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Across the Universe
Sáng tác:
Ca sĩ: 10cc
Lời nhạc 10cc: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Words are flowing out like endless rain into a paper cup,
They slither while they pass, they slip away across the universe.
Pools of sorrow waves of joy are drifting through my open mind,
Possessing and caressing me.
 
[Chorus]
Jai Guru De Va Om
Nothing's gonna change my world
Nothing's gonna change my world.
 
Images of broken light which dance before me like a million eyes,
That call me on and on across the universe,
Thoughts meander like a restless wind
Inside a letter box they
Tumble blindly as they make their way
Across the universe
 
[Chorus]
 
Sounds of laughter shades of earth are ringing
Through my open views inciting and inviting me.
Limitless undying love which shines around me like a million suns,
It calls me on and on across the universe
 
[Chorus]