Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Absence of the Heart
Sáng tác:
Ca sĩ: Deana Carter
Lời nhạc Deana Carter: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I write you letters, but I don't send ?em
I just can't figure out how to end them
I try to reach you, you're right beside me
There's something missing and we can't deny that
 
We live together separately
We don't want to fall apart
But every time we kiss there's an emptiness
An absence of the heart
 
We live together separately
We don't want to fall apart
But every time we kiss there's an emptiness
An absence of the heart
 
We live together separately
We don't want to fall apart
But every time we kiss there's an emptiness
An absence of the heart
 
But every time we kiss there's an emptiness
An absence of the heart
 


Trình bày: Deana Carter