Chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến chúng biến thành tội ác lúc nào không hay.

Khổng Tử

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Abortion Is Murder
Sáng tác:
Ca sĩ: P.O.D.
Lời nhạc P.O.D.: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Intro
Yeah it's the P.O.D. right here
Coming straight from the S.D.C. -A
619's in affect, know what I'm sayin
Givin you that hardcore sound yeah
Comin' up from the ground
That's where it all started y'know what I'm sayin?
Yeah, this is hardcore, you why it's so hardcore
Cuz it's built on the rock - what rock you ask
The rock of Jesus Christ, yeah that's right
Givin you the truth cuz the truth hurts y'know
But that's how we sayin' it's down
We ain't got nothing to hide
And We're breakin it down like that y'know what I'm sayin
Hardlove, hardlove one way yeah, check it out
 
Abortion is murder
There's nothing you can say or do
to justify the fact
that there's a living breathing baby inside of you
3x
Abortion is murder
8x
Abortion is murder
There's nothing you can say or do
to justify the fact
that there's a living breathing baby inside of you
2x
Abortion is murder
12x
Murder murder murder murder
Abortion is murder
6x