Love is a puzzle posed by the emotions and not likely to be solved by reason.

Anon

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Aa Aa Allin Lasta
Sáng tác:
Lời nhạc Children's Songs: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Aa-a aa-a allin lasta, pientä linnun poikaa. Aa-a aa-a allin lasta, pientä linnun poikaa. Ei ole isää, ei ole äitiä, joka sinua hoitaa. Ei ole isää, ei ole äitiä, joka sinua hoitaa.
 
Aa-a aa-a allin lasta, pientä orporaukkaa. Aa-a aa-a allin lasta, pientä orporaukkaa. Tuuli yksin tummaiselle tuutulaulua laulaa. Tuuli yksin tummaiselle tuutulaulua laulaa.
 
Aa-a aa-a allin lasta, meren miekkoselle, aa-a aa-a allin lasta, meren miekkoselle aallon syli on vilpoinen ja päivänsäde hellä. Aallon syli on vilpoinen ja päivänsäde hellä.
 
Aa-a aa-a allin lasta, pientä linnun poikaa, aa-a aa-a allin lasta, pientä linnun poikaa meren myrskyellessäkin Taivaan Herra hoitaa, meren myrskyellessäkin Taivaan Herra hoitaa.