I have learned not to worry about love;

But to honor its coming with all my heart.

Alice Walker

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
À Ơi
Ca sĩ: Ngọt
Lời nhạc Ngọt: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
é thơ nghe mẹ ru hời
"Ơi à ơi..."
Lời theo gió đưa nhẹ
 
Ngủ đi cho quên cái đời
Ơi à ơi
Lời ai cũ tìm về
 
Mấy năm ăn hại cơm trời
Ơi à ơi
Giờ đã lớn khôn rồi
 
Ngủ đi cho quên cái đời
Ơi à ơi
Lời ai ru tuyệt vời
 
Ơi à ơi à ơi...
 
Những đêm đông khóc òa
Những trưa hè khó xóa nhòa
Ngủ đi cho quên cái đời
Ngủ đi cho quên...
 
Mấy năm ăn hại cơm trời
Ơi à ơi
Giờ đã lớn khôn rồi
 
Ngủ đi cho quên cái đời
Ơi à ơi
Lời ai ru tuyệt vời ai ru tuyệt vời
 
Ơi à ơi à ơi...