Chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến chúng biến thành tội ác lúc nào không hay.

Khổng Tử

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
A Monday Date
Sáng tác:
Lời nhạc Louis Armstrong: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Don't forget our Monday date
Oh little baby, don't be late
I said don't forget our Monday date
At the same little place, about half past eight
 
Now I'm gonna press my suit
I'm gonna shine my shoes
I'm gonna spread the news
And I'm gonna chase away the blues
So don't forget our Monday date
Please, baby, don't be late