Người ta sẽ học được nhiều hơn từ lỗi lầm của mình, nếu như họ không quá bận rộn chối bỏ lỗi lầm của mình.

J. Harold Smith

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
A Love Song
Sáng tác:
Ca sĩ: Kenny Loggins
Lời nhạc Kenny Loggins: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
There's a wren in a willow wood
Flies so high and sings so good
And he brings to you what he sings to you
And the love in his lullaby
Seem to tell me if I try, I could fly for you
Lover I wanna try for you 'cause
 
I wanna sing you a love song
I wanna rock you in my arms all night long
I wanna get to know you
I wanna show you the peaceful feelin' of my home
 
Summer thunder on moon-bright days
Northern lights and skies ablaze I bring to you
If you let me sing to you
Silver wings in a fiery sky
Show the trail of my love and I sing to you
Love is what I bring to you
I wanna sing to you, oh
 
I wanna sing you a love song
I wanna rock you in my arms all night long
I wanna get to know you
I wanna show you the peaceful feelin' of my home
 
I wanna sing you a love song
I wanna rock you in my arms all night long
I wanna get to know you
I wanna show you the peaceful feelin' of my home