Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
A little Love
Sáng tác: Fiona Fung
Ca sĩ: Fiona Fung
Lời nhạc Fiona Fung: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
reatness as you, smallest as me
You show me What is deep as sea
A little love, little kiss
A little hug, little gift
All of little something
These are our memories
 
You make me cry
Make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye
 
You make me cry
Make me smile
Make me feel the joy of love
Ohhh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Ohhh I love you
 
 
Greatness as you, smallest as me
You show me What is deep as sea
A little love, little kiss
A little hug, little gift
All of little something
These are our memories
 
You make me cry
Make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye
 
You make me cry
Make me smile
Make me feel the joy of love
Ohhh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Ohhh I love you
 
 
Yes I do...
I always do...
 
 
Make me cry
Make me smile
Make me feel that love is true
You always stand by my side
I don't want to say goodbye
 
You make me cry
Make me smile
Make me feel the joy of love
Ohhh kissing you
Thank you for all the love you always give to me
Ohhh I love you
 
 
To be with you
Ohhh I love you.


Trình bày: Fiona Fung

by Simple Life