Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
A Kiss to Build a Dream On
Sáng tác:
Lời nhạc Louis Armstrong: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Give me a kiss to build on and my imagination will thrive upon that kiss
Sweetheart I ask no more than this, a kiss to build a dream on
Give me a kiss before you leave me and my
Imagination will feed my hungry heart
Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on
When I'm alone with my fancies, I'll be with you
Weaving romances, making believe they're true
Give me your lips for just a moment and my
Imagination will make that moment live
Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on