Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
A Headline
Sáng tác:
Ca sĩ: Biffy Clyro
Lời nhạc Biffy Clyro: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
A million people will die
A million people are changing clothes and giving eachother the eye
 
I've been watching with the lights out
You seem alright
 
I see in the darkness, because im waiting for a headline to say that I'm
worthy of a lifeline
 
A million people are sucking cock
A million people will cry
Look at the people who fled their homes in the cities they were born to die
Spread the colour, forget the past
Spread the future, forget the past
 
I've been watching with the lights out
Up close youre alright
 
I see in the darkness, because im waiting for a headline to say that I'm
worthy of a lifeline
 
Its hip to be square
Julie told me?
Its hip to be square
Julie told me?
Its hip to be square
Julie told me?