Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
A Ghost of a Chance
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Frank Sinatra
Lời nhạc Frank Sinatra: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I need your love so badly, I love you, oh, so madly
But I don't stand a ghost of a chance with you!
I thought at last I'd found you, but other lovers surround you
And "I don't stand a ghost of a chance with you!"
If you'd surrender just for a tender kiss or two
You might discover, that I'm the lover meant for you
And I'd be true, but what's the good of scheming
I know I must be dreaming