Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
A Dream Is A Wish Your Heart Makes
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Michael Bolton: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
A dream is a wish your heart makes
When you’re fast asleep
 
In dreams you will lose your heartaches
Whatever you wish for you keep
 
 
Have faith in your dreams and some day
Your rainbow will come shinin’ through
 
 
No matter how your heart if grievin’
If you keep on believin’
The dream that you wish will come true
 
 
Have faith in your dreams and someday
Your rainbow will come smilin’ through
 
 
No matter how your heart is grievin’
If you keep on believin’
The dream that you wish will come true