Người khôn ngoan nhất không phải là người gặt hái được nhiều thành công, mà là người biết biến thất bại thành những lợi thế nhất định.

Richard R. Grant

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
A Different Song
Sáng tác:
Lời nhạc Michael Learns to Rock: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ain’t gonna do the gig tonight
With the band
 
I’m going out of town tonight
Oh yes I am
 
Sorry fans
Sorry band
I couldn’t keep my promise
I’ll put on my coat and hit the road
 
Chorus:
Breaking up
Breaking out
I am leaving now you can sing it loud
 
Have to stop
Had enough
Crying tough
 
Quit the race
Give me space
Cos I’m so tired of being a slave
When I’m going
I’ll sing a different song
 
There’s gonna be no wedding on
Saturday
 
I will be on my way then
So far away
 
Sorry mom
Sorry honey
I couldn’t keep me promise
I’ll ripp off my tie and say goodbye
 
Chorus:
Breaking up
Breaking out
I am leaving now you can sing it loud
 
Have to stop
Had enough
Crying tough
 
Quit the race
Give me space
Cos I’m so tired of being a slave
When I’m going
I’ll sing a different song