Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
A Boy Like Me, a Girl Like You
Sáng tác:
Ca sĩ: Elvis Presley
Lời nhạc Elvis Presley: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
When a boy like me meets a girl like you
Then I must believe wishes come true
I just look at you and I touch your hand
And this ordinary world becomes a wonderland
 
There are many girls I have met before
But I pass them by because I knew
There would be this magic moment,
One to last a lifetime through
When a boy like me meets a girl like you
 
When a boy like me meets a girl like you