Người khôn ngoan nhất không phải là người gặt hái được nhiều thành công, mà là người biết biến thất bại thành những lợi thế nhất định.

Richard R. Grant

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
A Beautiful Life
Sáng tác: N/A
Ca sĩ: Lindsay Lohan
Lời nhạc Lindsay Lohan: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
od wont talk to me
I gues she's pretty busy lately
I'd like to believe
She's listening
 
I'm starting to feel
All of my bruises imagined or real
And I'll get through each day
I dig through the bad ones
To get to the good ones
Who's keeping score anyway
 
And this is my beautiful life
Anly things sudden is everything changes
Lows and the highs
And all those goodbyes
As hard as it gets I know it's still amazing
To be alive
It's a beautiful life
 
I talk in my sleep
That's the one place I know no one can hear me
I tell my self things
Don't walk in the shadows, there's always tommorow
And I'm right where I want to be
 
And this is my beautiful life
The only thing certain is everything changes
Lows and the highs
And all those goodbyes
As hard as it gets I know it's still amazing
To be alive
It's a beautyful life
 
Oh it hurts while it's happening I wanna feel everything
How will you know 'til you try?
And this is my beautiful life
 
My beautiful life
The only thing certain is everything changes
Lows and the highs
And all those goodbyes
As hard as it gets I know it's still is amazing
To be alive
It's a beautiful life [4x]