Tôi chưa từng biết ai phải khổ sở vì làm việc nhiều quá. Chỉ có rất nhiều người khổ sở vì có tham vọng nhiều quá mà lại không có đủ hành động.

Dr. James Mantague

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
6 O'Clock
Sáng tác:
Ca sĩ: The Verve
Lời nhạc The Verve: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Six o'clock I'm wasted
She is in my bones
[This] city's all gone dead on me, again
May as well find my way home
 
No one really knows me
No one ever said
Surely isn't free
Surely...doesn't end, honey
 
Like a playing song in my head
Drifting on, here I am
 
Heading for the blue light
Shivered back again
Almost in the blue light
When you shivered back again, old friend
 
It's coming on, in my head...
(Playing on and on)
Something too hard will be ok
The things you do...
It's coming with you...
 
Here comes the blue light
Here comes the blue light
...Still playing on...
 
Six o'clock I'm wasted
She is in my bones again
City's all gone right dead
May as well find my way