Sở dĩ bạn thất bại là do bạn dám tiên phong đi tìm vùng đất mới, phương pháp thực hiện mới, và những cách thức thể hiện mới.

Eric Hoffer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
634-5789
Sáng tác:
Ca sĩ: Trace Adkins
Lời nhạc Trace Adkins: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
If you need a little loving call on me
If you want a little hugging call on me
You know I'll be right here at home
All you got to do is pick up your telephone
And dial now 634-5789
634-5789
 
If you need a little kissing call on me
If good love is what you've been missing girl call on me
No more lonely nights will you be at home
All you got to do is pick up your telephone
And dial now 634-5789
634-5789
 
I'll be right there girl just as soon as I can
But if I'm just a little bit late
I hope you'll understand
 
I'll be right there baby just as soon as I can
But if I'm just a little bit late
I hope you'll understand
Call me at 634-5789
634-5789