The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
634-5789
Sáng tác:
Ca sĩ: Bon Jovi
Lời nhạc Bon Jovi: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
If you need a little lovin', ya call on me
And if you want a little huggin', ya call on me baby, ooh yeah,
You can call me right here at home
All you got to do is pick up the telephone
And dial now (634-5789)
What's my number (634-5789)
 
If you need a little huggin', ya call on me
And if ya want some kissin', ya call on me, it's all right
No more lonely nights, who'll be alone now
All you got to do is pick up the telephone
And dial now (634-5789)
That's my number (634-5789)
 
Oh, I'll be right there
Just as soon as I can
If I be a little bit late now
I hope that you'll understand
 
And if ya need a little lovin', ya call on me, lord have mercy
And if ya want a little kissin', ya call up Jonny B. Baby, it's all right
Ain't no more lonely nights, we'll be alone now
All you got to do is pick up the telephone
And dial it (634-5789)
That's my number (634-5789)
Hey (634-5789)
That's my number (634-5789)
Oooh, hooo (634-5789)
I'm runnin' to ya baby, where I belong (634-5789)
Cause if you need me, want me, telle me that you love me (634-5789)
Anytime, anywhere, come on baby (634-5789)
Oooh hooo (634-5789)
(634-5789)
(634-5789)