A lot of parents will do anything for their kids except let them be themselves.

Bansky

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
60 Năm Cuộc Đời
Sáng tác: Y Vân
Lời nhạc Mai Tiến Dũng: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh ơi có bao nhiêu
60 năm cuộc đời
20 năm đầu
Sung sướng không bao lâu
20 năm sau
Sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
 
Ơ là thế
Đời sống không là bao lâu
Oh yeah, sống được bao năm
Đời không lâu đâu anh hỡi
Sống được bao năm
Ta hãy sống và yêu nhau
 
Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai
Nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống là bao
 
Anh ơi có bao nhiêu
Có bao nhiêu
Anh ơi có bao nhiêu