Đôi khi cố gắng hết sức cũng chưa đủ, mà còn phải làm những gì cần làm.

Sir Winston Churchill

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
5-Apr
Sáng tác:
Ca sĩ: Gorillaz
Lời nhạc Gorillaz: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Magic for me
Magic make no sound
It good for me
It good for me underground
 
Magic on me
Really got me down
Invade the city
It make my heart beat no sound
 
Beat no sound
Beat no sound (ooh ooh ooh ooh)
Beat no sound
Beat no sound
Beat no sound (ooh ooh ooh ooh)
 
And let me tell myself
Tell on
She turned my dad on
She turned my dad on
Dad on
Dad on!
 
Magic for me
Magic get me through
We pledge it money
People seem to walk through you
 
Magic's funny
Magic get me through
All good for me
When people seem to always walk through you
Walk through you
Walk through you (ooh ooh ooh ooh)
Walk through you
Walk through you
Walk through you (ooh ooh ooh ooh)
Walk through you
Walk through you
 
And let me tell myself
Tell on
She turned my dad on
She turned my dad on
Dad on
Dad on
 
She made me kill myself
Come on
Come on
 
She turned my dad on
Come on
She turned my dad on
Come on
She turned my dad on
She turned my dad on
Dad on
Dad on