Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
5:15
Sáng tác:
Ca sĩ: Chris Isaak
Lời nhạc Chris Isaak: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Oh-h-h-h
5:15 is just a train
5:24 it leaves the station again
Tell me why
Did she go
 
5:15 is just a line
Big Mac train took the girl of mine
Tell me where does she go
Tell me where does she go
 
What big dreams we had
Now I watch those dreams all fade and die
What big plans we had
Now I watch those trains go rolling by
Rolling by
Rolling by
I'm watching the trains
The trains
 
O-u-u-u
 
5:15 is just a train
5:24 it leaves the station again
Tell me why did she go
Tell me why did she go
I'm watching the trains
The trains
The trains
The trains
The trains
The trains the trains the trains.......
 
Ou-u-u-u