Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
3 Weeks, She Sleeps
Sáng tác:
Ca sĩ: Blue October
Lời nhạc Blue October: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
For 3 weeks, she sleeps
Through the rain
I've gotta try, to keep her dry
Or I'm out of ways
Self books, love cooks
Steel her away
Through you know, and where ya go
All in a day
So, la-di-da la-di-da ah-haa
Ohh-ohh-ohh-ohhhh
La-di-da La-di-da ah-haa
Ohh-ohh-ohh-ohh-ohhhh