Chỉ có một thành công mà thôi, đó là sống cuộc sống của mình theo cách của chính mình.

Christopher Morley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
2 19 Blues
Sáng tác:
Lời nhạc Louis Armstrong: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
The two-nineteenth brought my baby away
The two-nineteenth brought my baby away
The two-seventeenth will bring her back someday
 
Standin' in the corner with her feet soakin' wet
Standin' in the corner with her feet soakin' wet
Beggin' each and every man that she met