Every breath we take, every step we make, can be filled with peace, joy and serenity.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
22nd Century
Sáng tác:
Ca sĩ: Kelis
Lời nhạc Kelis: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Welcome to the 22nd Century
You will front a ?
Religion, science-fiction, technology.
There's no difference from you and me
Welcome to the 22nd Century
 
Who who whoo who, who who whoo who,
Welcome to the 22nd Century
Who who whoo who, who who whoo who,
Welcome to the 22nd Century
Who who whoo who, who who whoo who,
Welcome to the 22nd Century
Who who whoo who, who who whoo who,
Everybody's dancing cing cing
Everybody's dancing dancing cing cing
Everybody's dancing cing cing
Everybody's dancing dancing cing cing
 
Cause we are the stars
We're the stars
We are the stars
We're the stars
We are the stars
We're the stars
We are the stars
We're the stars
 
Welcome to the place where you want to be
Religion, science-fiction, technology.
I can place my mind where I want to be
One chance one dance for you with me
Where everyone can be be be be
Welcome to the 22nd Century
 
Who who whoo who, who who whoo who,
Welcome to the 22nd Century
Who who whoo who, who who whoo who,
Welcome to the 22nd Century
Who who whoo who, who who whoo who,
Welcome to the 22nd Century
Who who whoo who, who who whoo who,
Everybody's dancing dancing cing cing
Everybody's dancing dancing cing cing
Everybody's dancing dancing cing cing
Everybody's dancing dancing cing cing
 
Cause we are the stars
We're the stars
We are the stars
We're the stars
We are the stars
We're the stars
We are the stars
We're the stars
 
Just take me away, away
Oh baby, just take me away,
Oh baby, just take me away, away
Oh baby, just take me away, away
Oh baby,
 
Welcome to the 22nd Century, Welcome to the 22nd Century,
Welcome to the 22nd Century, Welcome to the 22nd Century
Say, say