Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
21st Century Digital Girl
Sáng tác:
Lời nhạc Groove Coverage: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
'Cause I'm a 21st Century Digital Girl...
 
[Repeat: x 2]
'Cause I'm a 21st century...
...21st century...
...21st century...
...21st century digital girl.
 
'Cause I'm a 21st century digital girl,
I don't know how to love but I live in this world,
My daddy is a worker hauling millionaire,
My mommy's on drugs but I don't really care.
 
21st century digital girl,
I don't know how to love but I live in this world,
My daddy is a worker hauling millionaire,
My mommy's on drugs but I don't really care.
 
Yeah, yeah, yeah, yeah.
 
'Cause I'm a 21st century digital girl,
I don't know how to love but I live in this world,
My daddy is a worker hauling millionaire,
My mommy's on drugs but I don't really care.
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
 
'Cause I'm a 21st century...
...21st century...
...21st century...
...21st century digital girl.
 
'Cause I'm a 21st century digital girl,
I don't know how to love but I live in this world,
My daddy is a worker hauling millionaire,
My mommy's on drugs but I don't really care.
 
Yeah, yeah, yeah, yeah.
 
'Cause I'm a 21st century...
...21st century...
...21st century...
...21st century digital girl.