Trong lúc vươn tới các vì sao, có thể bạn sẽ không thể chạm tay tới ngôi sao nào cả, nhưng chắc chắn một điều chân tay bạn cũng không phải lấm lem vì bùn.

Leo Burnett

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
21
Sáng tác:
Lời nhạc The Starting Line: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I've been trying to write it off
But I'm doing all I can
To take the slur out of my words
You do your best to understand
 
I'm keeping you in mind
But I'm getting out of hand
Pour the medicine that keeps me right
Is settling
I get so easily distracted
 
[Chorus]
It's 7 and I'm already wasted
I'm 21 and I'm already hazy
What am I gonna, what am I gonna do?
It's 7 and I'm already wasted
I'm 21 and I'm already hazy
What am I gonna
 
I'm gonna stand up and brush it off
And I'll become a better man
I've been trying to explain myself
But no one understands
 
I'm getting out of line
But I'm keeping all my plans
My movements and my messages are all I said
But my constant contradictions
 
[Chorus]
 
What do you do here in the moment?
What do you say?
What do you do?
What do you need?
 
[Chorus x3]