Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
2000 Light Years From Home
Sáng tác:
Lời nhạc The Rolling Stones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Sun turnin' 'round with graceful motion
We're setting off with soft explosion
Bound for a star with fiery oceans
It's so very lonely, you're a hundred light years from home
 
Freezing red deserts turn to dark
Energy here in every part
It's so very lonely, you're six hundred light years from home
 
It's so very lonely, you're a thousand light years from home
It's so very lonely, you're a thousand light years from home
 
Bell flight fourteen you now can land
Seen you on Aldebaran, safe on the green desert sand
It's so very lonely, you're two thousand light years from home
It's so very lonely, you're two thousand light years from home