Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
#1 Zero
Sáng tác:
Ca sĩ: Audioslave
Lời nhạc Audioslave: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Listen now, let me speak
I will be the dog at your feet
And come along when you call
Be the little bird in your straw and sing you a song
I'll be there to take the fall
Though you tread upon me for no reason at all
 
But just when you think you've left me blind
I will keep you in the corner of my eye
 
I will never leave your side
Though you call me your number one zero
Your never mind
I'll be your king, I'll be your pawn
I will build a pedestal and put you upon it
 
But just when you think you've left me blind
I'll be creeping up behind
Cause if I need to
I will keep you in the corner of my eye
Corner of my eye
 
Down on the street, over your night
Out of your sleep, out of your sight
If I need to, if I need to
Out of your mouth, in every word
Down in your ego one thing is sure
I will keep you, I will keep you
 
But just when you think you've left me blind
I will be creeping right up behind
Cause baby if I need to
Lord, I will keep you in the corner of my eye
I will be the bird in your straw
But you won't get far
I will keep you in the corner of my eye