Love is the hardest habit to break, and the most difficult to satisfy.

Drew Marrymore

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
1+1
Sáng tác: Lê Thiện Hiếu
Lời nhạc Lê Thiện Hiếu: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
gày bé 1+1=2
Ngày lớn 1+1=3
Ngày bé ngã đau khóc vỡ òa
Ngày lớn ngã đau cười haha
Ngày bé buồn rầu thì chơi game
Ngày lớn buồn rầu thì say thêm
Ngày bé đi chơi với bạn hiền
Ngày lớn đi chơi với đồng tiền
 
Thời gian trôi, cuộc sống dần khác thôi
Thời ngây thơ, một đi không trở lại bao giờ
Này ai ơi, cứ vô tư thôi
Mình sống mặc kệ đời được không?
Mình sống mặc kệ đời được không?
 
20 năm qua, biết 1+1=2
Nhiều thứ xảy ra nhưng đâu ai nói tôi biết chuyện tương lai
Ngã, dừng 1 phút
Khóc, ngồi 1 chút
Đường dài tôi bước, chưa bao giờ quan trọng chuyện đúng sai
Ngã đau, cười thế đấy
Lớn rồi, ai dỗ dành đây
Buồn ta lại uống cho say để quên đi hết chuyện không may
Bé còn bạn chơi, giờ lớn bạn dần vơi
Việc sống nào có ai trả công, nên mình cứ mặc kệ đời được không?
 
Thời gian trôi, cuộc sống dần khác thôi
Thời ngây thơ, một đi không trở lại bao giờ
Này ai ơi, cứ vô tư thôi
Mình sống mặc kệ đời được không?
Mình sống mặc kệ đời được không?