Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
1,000,000
Sáng tác:
Ca sĩ: R.E.M.
Lời nhạc R.E.M.: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Chorus 1)
Secluded in a marker stone
Not only deadlier but smarter too, smarter too
All along the tomb, all along the ruin
Secluded in a marker stone
Not only deadlier but smarter too, smarter too
 
(Chorus 2)
I could live a million, I could live a million, I could live a million,
I could live a million years
 
(Chorus 1)
 
(Chorus 2)
 
All along, all along, all along the tomb
Secret in, secret in, secret in the ruin
Secluded in a marker stone
Not only deadlier but smarter too, smarter too
 
(Chorus 2)