Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
19-2000 (Soulchild Remix)
Sáng tác:
Ca sĩ: Gorillaz
Lời nhạc Gorillaz: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Music that we choose
Music that we choose
Music that we choose
Music that we choose
Body Movin'
It's the music that we choose
It's the music that we choose
It's the music that we choose
It's the music that we choose
 
The world is spinning too fast
I'm buyin' lead Nike shoes
To keep myself tethered
To the days I tried to lose
 
My mama said to slow down
You must make your own shoes
Stop dancing to the music
Of Gorillaz in a happy mood
 
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
Here you go!
 
Get the cool!
(Na na na na na na na)
Get the cool shoe shine!
(Na na na na na na)
Get the cool!
(Na na na na na na na)
Get the cool shoe shine!
(Na na na na na na)
Get the cool!
(Na na na na na na na)
Get the cool shoe shine!
(Na na na na na na)
Get the cool!
(Na na na na na na na)
Get the cool shoeshine!
(Na na na na na na)
 
There's a monkey in the jungle
Watching a vapour trail
Caught up in the conflict
Between his brain and his tail
 
And if time's a limitation
Then we got nothing to lose
Please repeat the message
It's the music that we choose
 
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
They do the bump
(It's the music that we choose)
 
Get the cool!
(Na na na na na na na)
Get the cool shoeshine!
(Na na na na na na)
Get the cool!
(Na na na na na na na)
Get the cool shoeshine!
(Na na na na na na)
Get the cool!
(Na na na na na na na)
Get the cool shoeshine!
(Na na na na na na)
Get the cool!
(Na na na na na na na)
Get the cool shoeshine!
(Na na na na na na)
 
They do the bump
They do the bump
They do the bump
They do the bump
They do the bump
They do the bump
They do the bump
They do the bump
 
It's the music that we choose
It's the music that we choose
It's the music that we choose
It's the music that we choose
Ok bring it down y'all and comprehend
 
Get the cool!
(Na na na na na na na)
Get the cool shoeshine!
(Na na na na na na)
(repeat until fade)