We read to know we are not alone.

C.S. Lewis

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
1990
Sáng tác:
Lời nhạc Michael W. Smith: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Oh listen when I say
What does it profit a man now
To gain a fortune
And lose his soul?
To be continued...