Forever is not a word…rather a place where two lovers go when true love takes them there.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
1822! (Speech)
Sáng tác:
Ca sĩ: The Beatles
Lời nhạc The Beatles: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
John: This is a Dorsey Burnette number, brother of Johnny Burnette, called "Lonesome Tears in My Eyes," recorded on their very first LP in 1822! *all laugh* Ha!


Có 2 video cho bài hát này.

Trình bày: the beatles

by hà khánh ly