Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
17 (Penetration)
Sáng tác:
Ca sĩ: Prince
Lời nhạc Prince: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Called you yesterday
You didn't answer your phone
The main drag is knowing that
You probably weren't alone
 
So here I sit in my lonely room
Lookin' for my sunshine
But all I've got is two cigarettes
And this broken heart of mine
 
So let the rain come down
Let the rain come down
Let the rain come down, down
Let the rain come down
Let the rain come down
Let the rain come down, down
 
You've been gone seventeen days
Seventeen long nights
The main drag is knowing that
You're holding someone else tight
 
I want to to call you everyday
And beg you to be near me
But I know your head is underwater
I doubt that you could hear me
 
So let the rain come down
Let the rain come down
Let the rain come down, down
Let the rain come down
Let the rain come down
Let the rain come down, down
 
Ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Seventeen days
Ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Seventeen days
 
Called you yesterday
You didn't answer your phone
If you're the one who's always lonely
Then I'm the one who's always alone
 
So here I sit in my lonely room
Lookin' for my sunshine
All I've got is two cigarettes
And this broken heart of mine
 
Let the rain come down
Let the rain come down
Let the rain come down, down
Let the rain come down
Let the rain come down
Let the rain come down, down
 
Let the rain come down
Let the rain come down
Let the rain come down, down
 
Why don't you answer your phone?
 
Let the rain come down
Let the rain come down
Let the rain come down, down
Seventeen days
 
Let the rain come down
Let the rain come down
Let the rain come down, down
Seventeen days