Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
10 Seconds to Countdown
Sáng tác:
Lời nhạc Modern Talking: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
You are the best, for all of times
You beat the rest, you're in my mind
Don't take away, this dream in me
Don't leave me here in misery
You are the best, from coast to coast
From east to west, love you the most
It's hard to win, you try your best
And we are sure, you'll beat the rest
 
[Chorus: ]
Ten seconds to countdown
Ten seconds to know
Who will be the hero
Everybody loves the show
 
You are the champ, a hurricane
From heaven sent, you win again
Oh tell me where, the hero's gone
But you are here, we can't go wrong
The price is high, when dreams come true
Oh we can fly, it's up to you
It's hard to win, you try your best
And we are sure, you beat the rest
 
[Chorus: ]