Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
10,000 Promises
Sáng tác:
Lời nhạc Backstreet Boys: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Once we were lovers just lovers we were
Oh, what a life
Once we were dreamers just dreamers we were
Oh, you and I
Now I see you're just somebody who wastes all my time and money
What a lie, you and I
 
[Chorus]
What about your
Your 10,000 promises?
That you gave to me
Your 10,000 promises
That you promised me
 
Once I could handle the truth
When the truth was you and I
But time after time all the
Promises turned out to be all lies
Now I see I'm just somebody who wasted my time and money
What a lie (what a lie, what a lie, oh)
You and I
 
[Chorus]
 
You said "I'll take you back"
But I closed the door 'cause I don't want
10,000 more
Oh
 
10,000 promises yeah (oh)
10,000 promises you gave to me
 
Repeat chorus
What about your 10,000 promises?
You gave to me (That you gave to me)
What about your 10,000 promises?
You gave to me
Once we were lovers just lovers we were
Oh you and I
What a lie