Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
100 Suns
Sáng tác:
Lời nhạc 30 Seconds to Mars: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I believe in nothing
Not the end and not the start
I believe in nothing
Not the earth and not the stars
 
I believe in nothing
Not the day and not the dark
I believe in nothing
But the beating of our hearts
 
100 suns until we part
I believe in nothing
Not in sin and not in God
 
I believe in nothing
Not in peace and not in war
I believe in nothing
But the truth in who we are


Trình bày: 30 Seconds to Mars

by nguyễn thị huyền