Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
1000 Days
Sáng tác:
Lời nhạc Alien Ant Farm: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Eyes they burn from stinging travel and missing you is hard to handle.
Stayed away a thousand days and things have changed like a decade.
Made the most of all my days and still I'm on the wrong page.
Now I'm home and feeling more alone. It's in your tone, so maybe I should go.
Why'd it turn from sweet to bitter? And now no cure can make it better.
Stayed away a thousand days and things have changed like a decade.
Made the most of all my days and still I'm on the wrong page.
Now I'm home and feeling more alone. It's in your tone, so maybe I should go.
Speeding faster towards disaster. This house is cancer, I won't last here.
Years go by and still no answers. No answers! Now no cure can make it better.
yed away a thousand days and things have changed like a decade.
Made the most of all my days and still I'm on the wrong page.
Now I'm home, Speeding faster towards disaster. It's in your tone.
Years go by and still no answers! Still no answers!
 
 
[Thanks to antiprep194@optonline.net for these lyrics]
 


Trình bày: Alien Ant Farm

by Trịnh Thị Kiều Oanh