Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
0.44
Sáng tác:
Ca sĩ: Eric Clapton
Lời nhạc Eric Clapton: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
by Howlin' Wolf
 
I wore my .44 so long, I made my shoulder sore.
I wore my .44 so long, I made my shoulder sore.
Well, I'm going down in the valley, where my baby's gone.
 
I'm so mad this morning, I don't know where in the world to go.
I'm so mad this morning, I don't know where in the world to go.
Well, I'm gonna get me some money, or I'll just have some dough.
 
I wore my .44 so long, I made my shoulder sore.
I wore my .44 so long, I made my shoulder sore.
Well, I'm going down in the valley, where my baby's gone.