How many a man has dated a new era in his life from the reading of a book.

Henry David Thoreau, Walden

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
0.44
Sáng tác:
Ca sĩ: Eric Clapton
Lời nhạc Eric Clapton: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
by Howlin' Wolf
 
I wore my .44 so long, I made my shoulder sore.
I wore my .44 so long, I made my shoulder sore.
Well, I'm going down in the valley, where my baby's gone.
 
I'm so mad this morning, I don't know where in the world to go.
I'm so mad this morning, I don't know where in the world to go.
Well, I'm gonna get me some money, or I'll just have some dough.
 
I wore my .44 so long, I made my shoulder sore.
I wore my .44 so long, I made my shoulder sore.
Well, I'm going down in the valley, where my baby's gone.