Những người vĩ đại không những phải biết chớp lấy cơ hội mà còn phải biết tạo ra cơ hội.

C.C. Colton

 
Bạn chưa đăng nhập. Click vào đây để đăng nhập