What holy cities are to nomadic tribes - a symbol of race and a bond of union - great books are to the wandering souls of men: they are the Meccas of the mind.

G.E. Woodberry

 
 
 
Yêu Bằng Tai
Tác giả: Nguyên Hương
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hoàng Anh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Yêu Bằng Tai Yêu Bằng Tai - Nguyên Hương