You practice mindfulness, on the one hand, to be calm and peaceful. On the other hand, as you practice mindfulness and live a life of peace, you inspire hope for a future of peace.

Thích Nhất Hạnh

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Yêu Bằng Tai
Tác giả: Nguyên Hương
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hoàng Anh
 

Yêu Bằng Tai Yêu Bằng Tai - Nguyên Hương