Love is a puzzle posed by the emotions and not likely to be solved by reason.

Anon

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Yêu Bằng Tai
Tác giả: Nguyên Hương
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hoàng Anh
 

Yêu Bằng Tai Yêu Bằng Tai - Nguyên Hương