If you love someone you would be willing to give up everything for them, but if they loved you back they’d never ask you to.

Anon

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: VOV Giao Thông
 

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Kim Dung