My test of a good novel is dreading to begin the last chapter.

Thomas Helm

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Tác giả: Kim Dung
Thể loại: Kiếm Hiệp
Người đọc: VOV Giao Thông
 

Ỷ Thiên Đồ Long Ký Ỷ Thiên Đồ Long Ký - Kim Dung