Giá trị thật của một người không phải ở chỗ cách anh ta xử sự lúc đang thoải mái và hưởng thụ, mà là ở chỗ lúc anh ta đối mặt với những khó khăn và thử thách.

Martin Luther King Jr.

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
 
Ý Chí Sắt Đá
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Trung Nghị
 

Ý Chí Sắt Đá Ý Chí Sắt Đá - Nguyễn Hiến Lê