A good book is always on tap; it may be decanted and drunk a hundred times, and it is still there for further imbibement.

Holbrook Jackson

Sách nói cùng người đọc
 
 
Sách nói cùng thể loại
 
Xã Hội Học về Dư Luận Xã Hội
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Xã Hội Học về Dư Luận Xã Hội Xã Hội Học về Dư Luận Xã Hội - Nguyễn Quý Thanh