Chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến chúng biến thành tội ác lúc nào không hay.

Khổng Tử

Sách nói cùng người đọc
 
 
 
Xã Hội Học về Dư Luận Xã Hội
Thể loại: Giáo Dục
Người đọc: Nhiều Người Đọc
 

Xã Hội Học về Dư Luận Xã Hội Xã Hội Học về Dư Luận Xã Hội - Nguyễn Quý Thanh