Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

Sách nói cùng người đọc
 
Sách nói cùng tác giả
 
Sách nói cùng thể loại
 
Vượt Lên Số Phận
Thể loại: Đắc Nhân Tâm
Người đọc: Hướng Dương
 

Vượt Lên Số Phận Vượt Lên Số Phận - Nhiều Tác Giả